R&D engineer

Your function

• vypracovanie a príprava cenových návrhov, ponúk a kalkulácií projektov v plnom rozsahu
• vypracovanie návrhu potrebného strojového zariadenia, návrhu potrebného špeciálneho náradia s jeho ohodnotením, návrhu spôsobu balenia, návrhu na dopravu
• výpočet celkových nákladov s ohľadom na sadzby a príslušné réžie (optimalizácia kalkulácií na požiadavky zákazníka a interné procesy)
• zodpovednosť za technicko-obchodné vzťahy s klientami (zahraničnými) - špecifikácia požiadaviek atď
• komunikácia technických požiadaviek klientov výrobnému oddeleniu
• koordinácia a dohliadanie nad používanými technológiami a výrobno-technickými možnosťami vo výrobe
• pripravuje podklady pre technologické a pracovné skúšky
• analyzovanie príčin chybovosti a spolupracovanie na ich odstránení
• vypracovávanie pracovných postupov, dokumentácie ako i starostlivosť o technickú dokumentáciu pri nábehu nových projektov

Your profile

• ukončené vzdelanie technického smeru
• podmienkou je komunikácia v AJ
• technické myslenie, skúsenosti s technickou dokumentáciou (schopnosť čítať výkresy)
• odolnosť voči stresu, schopnosť riešiť problémové situácie, zodpovednosť, samostatnosť a cieľavedomosť

We offer you

Vitalo Group rastie a vy máte možnosť rásť s nami! Vitalo Vám dáva každú príležitosť naplno rozvinúť svoje schopnosti a znalosti v profesionálnom a ľudsky orientovanom prostredí. Angažovanosť a profesionalita sú odmenené konkurencieschopným platovým balíkom, pestrou škálou benefitov a príjemným pracovným prostredím.

Interested?

Ak sa chcete stať súčasťou nášho úspešného tímu, využite nižšie uvedené kontakty:
Email pre zaslanie životipisu: hr@sk.vitalo.net
Pre viac informácií môžete využiť aj tel.kontakt: +421 910 754 915
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!