Technik údržby / Maintenance Technician

Your function

• Vykonávanie preventívnej a operatívnej údržby výrobných, elektrických a technologických zariadení
• Asistenčná činnosť pri inštalácii nových strojov a zariadení
• Vykonávanie funkčných skúšok strojov a zariadení.
• Aktívne sa podieľanie na zostavení plánu preventívnej údržby
• Bezodkladné riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov a ich následné hlásenie kompetentným osobám
• Vykonávanie denných požiadaviek od vedúceho v súlade s denným plánom údržby

Your profile

• Stredoškolské vzdelanie elektrotechnického smeru, Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom-elektrotechnik § 21, § 22 alebo § 23 podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
• Znalosť práce s MS Ofiice – užívateľská znalosť Word, Excel
• Výhodou znalosť práce s IS pre údržbu
• Vysoká miera samostatnosti a iniciatívny prístup k zvereným úlohám
• Schopnosť prakticky myslieť a nachádzať riešenia
• Tímový duch

We offer you

Vitalo Group rastie a vy máte možnosť rásť s nami! Vitalo Vám dáva každú príležitosť naplno rozvinúť svoje schopnosti a znalosti v profesionálnom a ľudsky orientovanom prostredí. Dostanete pozíciu so širokými zodpovednosťami, kde nájdete priestor na uplatnenie svojich nápadov a skúseností. Angažovanosť a profesionalita sú odmenené konkurencieschopným platovým balíkom, pestrou škálou benefitov a príjemným pracovným prostredím.

Interested?

Ak sa chcete stať súčasťou nášho úspešného tímu, využite nižšie uvedené kontakty:
Email pre zaslanie životipisu: hr@sk.vitalo.net
Pre viac informácií môžete využiť aj tel.kontakt: +421 41 5555 611
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!